stichting Oud-Katholieke Vrouwen in Beweging

Maart | Bondsdag 2011 in Utrecht

Bondsdag 2011.

Op dinsdag 10 mei 2011 wordt in Utrecht de 84e Bondsdag van de Bond van Oud-Katholieke Vrouwen in Nederland gehouden. De Bondsdag is niet alleen voor de leden van de Bond, ook overige geïnteresseerde vrouwen zijn van harte welkom om eens te komen horen over het reilen en zeilen van de Bond van Oud-Katholieke Vrouwen, de grootste vrijwilligersorganisatie binnen de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.

De jaarlijkse algemene ledenvergadering in de ochtend vindt om 10.30 uur plaats in het oudste verzorgingshuis van Nederland: het Bartholomeus Gasthuis uit het jaar 1367. In het huis is een lift om naar de vergaderzaal te komen.

Na de lunch heeft u ’s middags de keuze uit twee mogelijkheden:
1. Het museum ‘Van Speeldoos tot Pierement’
2. wandelen langs bijzondere plaatsen in Utrecht naar de Domkerk, waar u een rondleiding krijgt.

We sluiten de dag af met een gebedsdienst in onze eigen Oud-Katholieke kathedraal Ste. Gertrudis.

De kosten bedragen € 18,50 voor leden en € 20,- voor niet-leden. Mochten de kosten een bezwaar zijn, dan kunt u een subsidieaanvraag bij het Bondsbestuur indienen.

U kunt zich voor de Bondsdag 2011 opgeven door het juiste bedrag over te maken naar ING (P) 281480 t.n.v. G.J. Groenendijk-Zwart in Utrecht onder vermelding van Bondsdag 2011 en uw keuze voor het middagprogramma (1 of 2).

Mocht u moeilijkheden hebben met lopen, dan kan er voor een rolstoel worden gezorgd, mits u het tijdig vooraf meldt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de Bond via telefoonnummer 06 43026977 of email md.wekker.bergers@live.nl