stichting Oud-Katholieke Vrouwen in Beweging

December | Afscheid

Afscheid van Anneke Feenstra-Bosman en van Thea Noordijk-Jans

Afscheid nemen van iemand die al zo lang lid is van de redactie is, vind ik erg moeilijk. Ja, Anneke Feenstra heeft haar redactie lidmaatschap neergelegd. Ze is verhuisd en woont nu bij haar kinderen en kleinkinderen in de buurt. Dit is echter te ver om nog langer redactielid te blijven dus legt zij na vele jaren haar pen en schaar neer. Niet alleen schreef ze zelf stukjes, maar ze heeft in de loop der jaren een flink aantal stukjes verzameld over verschillende onderwerpen uit verschillende bladen van ver weg en dichtbij.
"Wat geloof je eigenlijk en hoe bid je ?" was ooit een vraag van haar, waar ik op gereageerd heb. Terwijl ik dit schrijf denk ik,  wanneer was dat, in 1980 ofzo, dus het is inderdaad al heel wat jaren dat Anneke meedraait. Daarom, Anneke, namens alle leden van de Bond heel hartelijk dank voor al die jaren. Als cadeau willen wij je de rest van je leven een gratis abonnement geven zodat je nog heel lang van Ons Contact kunt genieten.

Naast Anneke willen wij ook Thea Noordijk bedanken voor haar werk voor Ons Contact. Thea zorgde ervoor dat alles netjes uitgetypt bij Gerja kwam, zodat die Ons Contact kon klaarmaken voor de drukker. Zeker in het verleden was er veel typwerk, maar zelfs nu met de moderne techniek moet alles wat geschreven wordt ingeleverd, toch getypt worden. Thea heel veel dank namens de Bondsleden voor al je werk.

Op deze plaats wil ik nu uw aandacht vragen voor de open plaatsen in de redactie. Monique Wekker-Bergers heeft er een van ingenomen, maar Gerja wil bij de volgende jaargang stoppen. Als u van ons blad wil blijven genieten, geef u dan op als redactielid, zodat u mee kunt denken hoe wij de Bond ook op de website een duidelijke plek kunnen geven.

Rina Homan
voorzitter