stichting Oud-Katholieke Vrouwen in Beweging

Bestuur

              

Voorzitter:            Mevrouw M.D. (Monique) Bergers
                             Arnhem  
                             06 430 26 977 

                      email voorzitter@okvib.okkn.nl  

Secretaris:            Mevrouw M. (Margot) Kersaan
                             Culemborg
                             06 19054776                                                      
                             email secretaris@okvib.okkn.nl   

Penningmeester:   Mevrouw J. (Janneke) Lettinga
                              Leeuwarden 

                              06 12603965
                               email penningmeester@okvib.okkn.nl

IBAN NL51 TRIO 0379 5485 77 ten name van stichting Oud-Katholieke Vrouwen in Beweging te Culemborg