stichting Oud-Katholieke Vrouwen in Beweging

Mei | 10 jaar Wahlwiller

      Ieder jaar worden er door
de Bond van Oud-Katholieke Vrouwen in het voor- en najaar 
Ontmoetingsdagen georganiseerd in het Arnold Janssenklooster in Zuid-Limburg.
Steeds met een ander thema, dit jaar luidde het thema: 
"de wereld in de kerk en de kerk in de wereld".
En die wereld kwam op de eerste avond heel feestelijk binnen in de vorm
van een prachtige verjaardagstaart.
Deze taart was door het Bondsbestuur als een attente verrassing bedacht
om te vieren dat wij er met z'n allen in zijn geslaagd om deze dagen van
verdieping en ontmoeting een blijvende plaats te geven in onze vrouwenorganisatie.

Een felicitatie waard, dit initiatief van de Bond van 10 jaar geleden,
dat nog steeds werkt tot vreugde van de vele deelnemers en dankzij
de inspanningen van Rina Homan en Marianne Tanke.