NOVA-dag te Leeuwarden

UITNODIGING voor een dag van ontmoeting.

Op 29 september a.s. komen Oud-Katholieke en Lutherse vrouwen en hun gasten weer bij elkaar om samen interessante dingen te doen. Deze keer in Leeuwarden, de Culturele Hoofdstad van Europa, met als thema 'mienskip' (gemeenschap). Gemeenschap is ook het thema van onze ontmoetingsdag.

De Nederlandse Lutherse Vrouwenbond en de Stichting Oud-Katholieke Vrouwen in Beweging hebben een expositie ingericht met als titel Mienskip door het Lam: utopie of ideaal ?

De expositie bestaat uit foto’s en teksten van priester/kunstenaar Annemieke Duurkoop en uit een kruiswegstatie, gemaakt door gemeenteleden van verschillende kerken in Leeuwarden. De expositie is interactief en dat betekent dat we op deze ontmoetingsdag ook zelf aan de slag gaan in de vorm van een workshop. Aan u vragen wij een tekst en/of afbeelding mee te nemen die voor u een bijzondere betekenis heeft.

Programma van de dag:

De ontmoetingsdag begint om 10.00 uur met inloop, koffie met een Friese lekkernij en het bekijken van de expositie. Na een korte viering stappen wij op de CITYTRAIN voor een ludieke rondleiding door Leeuwarden onder leiding van een bevlogen en bekwame gids. Daarna wordt u een heerlijke lunch aangeboden. Vervolgens gaan we ons verdiepen in de expositie in de vorm van een workshop. Eén workshop betreft de kruiswegstatie, de andere workshop betreft het werk van Annemieke Duurkoop.

Als we tijdens de workshop elkaars antwoorden bekijken en met elkaar daarover in gesprek raken, dan ontstaat er als vanzelf een gemeenschap. Immers gemeenschap vorm je door samen betekenis aan de werkelijkheid te geven. We sluiten de dag af met een slotwoord en een lied. Rond 15.30 uur gaan we gezegend op huis aan.

Locatie: Lutherse Kerk Leeuwarden, Nieuwe Oosterstraat 28-30, 8911 KN Leeuwarden

Opgave voor Oud-Katholieke vrouwen en hun gasten via email penningmeester@okvib.okkn.nl o.v.v. Ontmoetingsdag. De kosten bedragen € 20 voor OKViB-donateurs en € 25 voor niet-donateurs. Uw aanmelding is definitief als het juiste bedrag is overgemaakt op IBAN NL48 INGB 0000 4108 24 t.n.v. Stichting Oud-Katholieke Vrouwen in Beweging o.v.v. 'Ontmoetingsdag Leeuwarden 2018'.

Ook mannen zijn van harte welkom op onze activiteiten. Neem gerust uw partner of vriend mee. Voor degenen die niet zo goed ter been zijn en met de trein komen, regelen wij vervoer van het station naar de Lutherse kerk.