Netwerk

WASTI
Workshops Activiteiten Studiedagen rond Tekst Interpretatie

Arine Benschop is theologe, gespecialiseerd in tekstuitleg vanuit bevrijdingstheologische benadering, zoals vanuit feministische, ecologische en/of post-koloniale invalshoek. Sinds 2001 geeft zij cursussen, workshops en lezingen voor vrouw-en geloofsgroepen en andere groepen, veelal met een kerkelijke achtergrond. Bijbel en traditie worden daarin kritisch opbouwend benaderd met veel ruimte voor eigen inbreng van de deelnemers.

www.wasti.nl
arine@wasti.nl

 

CASELLA 

Religieuze leefgemeenschap Casella biedt een open huis voor jonge mensen die op zoek zijn naar stilte en ontmoeting. In de hectiek van het alledaagse leven kan een plek waar even niets hoeft, waar de stilte heerst en je dichtbij de natuur leeft, fijn zijn. Vragen over jouw weg, geloof of zingeving kunnen hier ruimte vinden.
Gastvrijheid, vriendschap en gebed zijn de centrale waarden van Casella. Je bent van harte welkom als gast in de boerderij of als deelnemer aan de vele activiteiten door het jaar heen.

www.casella.nl