Vrouwenevent in IJmuiden

In vervolg op 2009 en 2010 vindt het derde event voor jonge vrouwen en vrouwen die jong van hart zijn plaats op zaterdag 24 september a.s. in IJmuiden.

Dit event is ontstaan mede op verzoek van de Bond van Oud-Katholieke Vrouwen tijdens het voorjaarskamp van 2009. Onder andere om jonge vrouwen meer te betrekken bij de Bond en een band te creëren tussen jonge Oud-Katholieke vrouwen onderling in ons kleine OK Nederland.

In samenwerking met het bestuur van de Bond organiseren een paar enthousiaste dames uit IJmuiden dit derde event. Ieder is op zaterdag 24 september van 13 uur van harte welkom in de Bolder, het verenigingsgebouw van de Heilige Engelmundusparochie aan de Bloemstraat 124 in IJmuiden.

Om 13.30 uur start het programma met als thema "Hollen of stilstaan". Zeer toepasselijk, zo dacht het organisatiecomité, voor de moderne vrouw die het altijd druk heeft met werk, gezin en andere - leuke - dingen.

Mevrouw Djoeke Zurhole, communicatiedeskundige, zal in de korte tijd die we beschikbaar hebben ons proberen bij te brengen hoe we onze tijd zinvol en toch aangenaam kunnen indelen. Dit zeker ook in relatie met de moderne communicatie zoals email, facebook, twitter, enz. Na de pauze zal mevrouw Els Rill een wel zeer creatieve workshop verzorgen, die het thema eer aan zal doen !

Aansluitend is er een korte bijeenkomst in de kerk, die we aan de hand van het verloop van de middag zelf zullen invullen. Tot slot is er onder het genot van een drankje en een eenvoudige maaltijd gelegenheid om met elkaar ons drukke leven te bespreken.

Rond 19 uur hopen we een geslaagde middag achter ons te hebben en inspiratie te hebben opgedaan om weer een tijdje voort te kunnen.

De kosten van deze middag bedragen € 15, te voldoen op de dag zelf. Aanmelden kan bij Mariska Donker via email mariskadonker@quicknet.nl of telefoonnummer 023 - 53 92 080, graag vóór 10 september a.s.