Port Royal

Port-Royal 2011-2012

Je zou het je haast niet kunnen voorstellen: een klooster dat door zijn spiritualiteit een grote invloed heeft in Europa, zó groot zelfs dat een koning het laat vernietigen. De vrouwen in het klooster van Port-Royal des Champs leidden een leven van gebed en eenvoud, van onderricht en bijbellezing, van goede werken en barmhartige hulp aan omwonenden. Toch vormden zij het middelpunt van een van de roerigste tijden die Frankrijk heeft gekend op godsdienstig en politiek gebied. Onder mensen in Frankrijk, sommigen van naam en faam, maar ook in Nederland, onder wie  geestelijken van de kerk van Utrecht, kregen zij medestanders die als ‘vrienden van de waarheid’ streden tegen de machtspolitiek van de kerk en de staat van die tijd (17e en 18e eeuw).

Je zou het je haast niet kunnen voorstellen dat een verwoest klooster, waar nog maar weinig van is overgebleven - behalve wat er te zien is in het museum bij Parijs - van betekenis is gebleven voor de Oud-Katholieke Kerk, zoals de kerk van Utrecht is gaan heten. Van de politiek van koning en paus is weinig meer te duchten. Portretten van de vrouwen van Port-Royal hangen verstild aan de muur van het oud-katholieke seminariegebouw aan de Kon.Wilhelminalaan in Amersfoort.

De werkgroep Sint Willibrord constateert niettemin dat de interesse voor Port-Royal onverminderd groot blijft. In Frankrijk hoeft dat niet bijzonder te zijn. Want daar is het onderdeel van de nationale historie. Maar hier in Nederland? Blijkbaar is de geestverwantschap met Port-Royal een zaak van blijvende aandacht.
Om reden hiervan heeft de werkgroep het plan opgevat om vanaf de herfst 2011 lezingen  te organiseren over Port-Royal die vervolgens worden afgesloten met een vijfdaagse reis in mei 2012 naar Parijs. Daar zullen onder leiding van bisschop Dirk Jan en zijn echtgenote Lidwien van Buuren diverse locaties worden bezocht die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Port Royal.
De werkgroep stelt via de website een ieder in de gelegenheid om zich voor deze reis aan te melden. Voor de lezingen, waarvan later in het jaar aankondigingen worden bekend gemaakt, is geen aanmelding noodzakelijk.

Als u nu al weet dat u aan de Port-Royalreis wilt deelnemen meldt u zich dan direct aan voor de groep vol is. Het definitieve programma zal later worden bekend gemaakt. De reis is niet gesubsidieerd. De kosten van de reis en het verblijf in een hotel in Parijs op basis van halfpension (dat is inclusief ontbijt en diner) zijn geschat op een bedrag van tussen de 500 en 600 euro.

U kunt u aanmelden bij de secretaris van de werkgroep, Gerard Schoonderbeek via email 
schoonderbeek-dehaan@hetnet.nl of telefonisch 024-6221470.