Vrouwenevent in IJmuiden

In vervolg op 2009 en 2010 vindt het derde event voor jonge vrouwen en vrouwen die jong van hart zijn plaats op zaterdag 24 september a.s. in IJmuiden.

Dit event is ontstaan mede op verzoek van de Bond van Oud-Katholieke Vrouwen tijdens het voorjaarskamp van 2009. Onder andere om jonge vrouwen meer te betrekken bij de Bond en een band te creëren tussen jonge Oud-Katholieke vrouwen onderling in ons kleine OK Nederland.

In samenwerking met het bestuur van de Bond wordt dit derde event in IJmuiden georganiseerd met als thema "Hollen of stilstaan". Zeer toepasselijk, zo dacht het enthousiaste organisatiecomité, voor de moderne vrouw die het altijd druk heeft met werk, gezin en andere - leuke - dingen.

Ieder is op zaterdag 24 september om 13 uur van harte welkom in de Bolder, het verenigingsgebouw van de Heilige Engelmundusparochie in IJmuiden.

Om 13.30 uur start het programma. Communicatiedeskundige Djoeke Zurhole, van de praktijk voor Communicatie Carmen de Haan uit Santpoort-Noord, zal aan de hand van het thema en in relatie tot de moderne media (email, facebook, twitter, enz) een workshop geven.

Na de pauze zal Els Rill-Odijk een wel zeer aparte en creatieve workshop ‘levensparels’ verzorgen.

Aansluitend is er een korte bijeenkomst in de kerk, die we aan de hand van het verloop van de middag zelf zullen invullen. Tot slot is er onder het genot van een drankje en een eenvoudige maaltijd gelegenheid om met elkaar ons drukke leven te bespreken.

Rond 19 uur hopen we een geslaagde middag achter ons te hebben en inspiratie te hebben opgedaan om weer een tijdje voort te kunnen.

De kosten van deze middag bedragen € 15, te voldoen op de dag zelf. Aanmelden bij Els Rill-Odijk bij voorkeur via email r.rill@quicknet.nl of per telefoon: 0255-521041, graag vóór 10 september a.s.


Adres locatie:
Verenigingsgebouw De Bolder
Bloemstraat 124
1975 ET IJmuiden