Bondsdag 2013 in Gouda

Op dinsdag 14 mei 2013 wordt de 86e Bondsdag van de Bond van Oud-Katholieke Vrouwen in Nederland gehouden in de Leger des Heilszaal aan de Turfmarkt 111 te Gouda.
 
De Bondsdag is niet alleen voor de leden van de Bond, ook overige geïnteresseerde vrouwen zijn van harte welkom om eens te komen horen over het reilen en zeilen van de Bond van Oud-Katholieke Vrouwen, de grootste vrijwilligersorganisatie binnen de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.

Het programma ziet er als volgt uit:
Vanaf 10 uur ontvangst met koffie en thee
Om 10.30 uur jaarlijkse algemene ledenvergadering
Om 12.30 uur lunch
Om 13.30 uur bezoek aan de Sint Jan met rondleiding en bezoek aan museum Gouda inclusief koffie of thee. Ingangen van museum en kerk staan tegenover elkaar.
Voor vrouwen die beperkt zijn in hun mobiliteit is er een middagprogramma in de Oud-Katholieke parochiekerk H. Johannes de Doper aan de Hoge Gouwe 107 georganiseerd, gevolgd door koffie of thee.
We sluiten de dag om 16.15 uur af met een gebedsdienst in de Oud-Katholieke parochiekerk H. Johannes de Doper.

De kosten bedragen € 21,- voor leden en € 22,50 voor niet-leden. U kunt zich voor de Bondsdag 2013 opgeven door het juiste bedrag over te maken naar rekeningnummer 5795347 t.n.v. C.J.W. Homan-Copper te Dordrecht onder vermelding van 'Bondsdag'. Graag even aangeven indien u niet mee kan naar kerk en museum. Als u een museumjaarkaart heeft, wilt u dit dan bij uw aanmelding doorgeven en meebrengen naar de Bondsdag.
Mochten de kosten een bezwaar zijn, dan kunt u een subsidieaanvraag bij het Bondsbestuur indienen.

De loopafstand van het station naar de vergaderzaal is ongeveer 10-15 minuten. De dichtstbijzijnde parkeergarage is bij het Best Westernhotel aan de Hoge Gouwe 201, ongeveer 5 minuten loopafstand. In de buurt van de vergaderzaal is alles betaald parkeren voor gelimiteerde tijden en behoorlijk duur.