NOVA-dag te Utrecht: Vrouwenmaal met oecumenisch tafelgesprek

Herkennen en ontmoeten
Vrouwenmaal met oecumenisch tafelgesprek op 23 september 2017

Wanneer we deze woorden aandachtig lezen zit er in het woord herkennen, het opnieuw leren kennen, en/of jezelf weerspiegeld zien in de ander. ‘Ik herken jou’ kan betekenen: ‘ik heb je eerder gezien’ maar ook: ‘ik zie raakvlakken en overeenkomsten tussen ons’ en als die herkenning plaatsvindt op een manier van Ont-moeten, zonder drang, in alle openheid, dan belooft dit een prachtige dag te worden waarop we elkaar  mogen bevragen en leren kennen.

Zoals u regelmatig heeft kunnen lezen is er tussen de NLVB  (Nederlandse Lutherse Vrouwenbond) en de OKViB (Oud Katholieke Vrouwen in Beweging) een warme samenwerking. Tot dusver gebeurde dit hoofdzakelijk op bestuurlijk niveau  maar daar komt verandering in.

De besturen van de OKViB en  NLVB nodigen u van harte uit voor de NOVA-dag op 23 september 2017. Deze dag wordt gehouden in de  Lutherse kerk aan de Hamburgerstraat 9 in het centrum van Utrecht.

We willen deze ontmoeting graag vieren met een gezamenlijke vrouwenmaaltijd, ook wel bekend als Katharina’s tafel. Deze vorm van samenkomen refereert aan de maaltijden in huize Luther waaraan velen aanschoven en waarvan de tafelgesprekken een belangrijk onderdeel vormden. Tijdens de maaltijd zullen zowel OKViB als NLVB een kleine presentatie geven waarna de mogelijkheid om met uw tafelgenoten hierover door te praten.

Van de deelneemsters vragen wij, wanneer u daartoe in de gelegenheid bent, een klein lunchgerechtje (zoet of hartig) voor twee tot drie personen mee te nemen. Hierbij valt te denken aan een kleine quiche, een salade, fruit en wat al niet meer. Het elkaar leren kennen in de gerechtjes is de gedachte hierachter. Wij als organisatie zorgen voor soep, brood, beleg, melk en karnemelk.

Programma:

11.00 uur Ontvangst met koffie/ thee met iets lekkers

11.30 uur Dag- en tafelopening

11.45 uur Start Vrouwenmaal

12.30 uur Vervolg buffet en oecumenisch tafelgesprek

14.30 uur Afsluiting

Voor deelname aan deze dag wordt aan u € 10 gevraagd én een lunchgerechtje (al dan niet zelfgemaakt) mee te nemen voor twee personen.

Aanmelden kan tot 15 september bij Janneke Lettinga via email penningmeester@okvib.okkn.nl of telefoonnummer 0511 - 432 343. De betaling van het verschuldigde bedrag ad € 10 moet voor die tijd worden overgemaakt op IBAN NL48 INGB 0000 410824 t.n.v. stichting Oud-Katholieke Vrouwen in Beweging onder vermelding van ‘NOVA-dag 23 september 2017’ en bevestigt de inschrijving.