Ontmoetingsdagen in Wahlwiller

Nieuws

ONTMOETINGSDAGEN in WAHLWILLER 2010 -    19 t/m APRIL   en    27 t/m 30 SEPTEMBER

Thema voor 2010 is 'Kerk in de wereld en wereld in de kerk',

prijs: voor leden van de Bond 140 euro, niet leden 150 euro

U bent ingeschreven zodra uw aanmelding en het inschrijfgeld van 40 euro is ontvangen op bankrekening 4226455 ten name van Commissie Wahlwiller, te Aerdenhout - gaarne vermelden voorjaar of najaar 2010.

Begin januari waren er nog enkele plaatsen voor de ontmoetingsdagen in het voorjaar beschikbaar. Heeft u toch belangstelling, wilt u dan telefonisch contact met Marianne Tanke, tel. 023-5243068 of Rina Homa, tel. 078-6454189 opnemen.