Toesprak Mariska Donkers op Bondsdag 2010

Op de Bondsdag 2010 sprak Mariska Donker namens het Collegiaal Bestuur de volgende mooie woorden:

Namens het Collegiaal Bestuur mag ik even het woord tot u richten.

Allereerst wil ik een aantal mensen bedanken voor het werk dat het afgelopen jaar weer is verricht. Het bestuur, de Novadagcommissie, de Wahwillerdames, met een felicitatie voor dit jaar voor de 10e maal naar Limburg!, daaruit spreekt succes!, de leiding van het Voorjaarskamp en de redactie van Ons Contact, U allen werkt al jaren hard omzinvolle en ook leuke programma's voor elkaar te krijgen en met een flink aantal letters het bondsblad te vullen. Dan nog het nieuwe evenement, het Jonge Vrouwen Event, vorig jaar in Haarlem, een groot succes, ook de organisatie van deze nieuwe loot van de Bond, dank en een goede voorbereiding gewenst voor het komende Event in Jorwert in september a.s. 

Het Voorjaarskamp is sinds januari jl. losgekoppeld van de Bond en kampeert nu verder "in de tent" van het Collegiaal Bestuur. 

Het was een roerig jaar voor het bestuur en de redactie van Ons Contact, er zijn heel wat vergaderingen en gesprekken gevoerd, nachtelijke piekeruurtjes zijn er zeker ook geweest……..

Een paar bestuursleden hebben helaas hun functie neergelegd. Hun besluit wordt gerespecteerd maar wel betreurd, veel dank aan deze bestuursleden, hun inzet in de afgelopen tijd is beslist niet gering geweest. 

De Bond bestaat nu al bijna 85 jaar en heeft al heel wat in Oud-Katholiek Nederland teweeg gebracht en verdient het daarom om nog vele verjaardagen te mogen vieren. 

In een tijd als deze, veel vrouwen werken, hebben een gezin, dus: druk druk,druk, is het niet makkelijk onze Bond levend en levendig te houden.

Het spreekt dan ook vanzelf dat iedereen erg blij is met de dames die opgestaan zijn om het bestuur te versterken. Vanaf deze plek veel succes en een goede tijd met elkaar en met de bondsleden gewenst. 

Tot slot is hier een woord van dank op zijn plaats aan Marianne Tanke, die als waarlijk Oud-Katholieke "engel" het laatste halfjaar als interim-voorzitter het bestuur heeft bijgestaan en vandaag de vergadering in goede banen heeft geleid. 
En, bij de felicitatie aan de dames van het 1e uur  Wahlwiller, hoort natuurlijk een bloemetje, bij deze dus…..ik heb een charmante assistent (de BvH) meegenomen voor de uitreiking...


                                         

Namens het Collegiaal Bestuur van onze kerk wens ik u allen nog een hele prettige dag hier in Haarlem.